ETT LABIO FÖRETAG

Förorenad luft och hälsorisker

Förorenad luft är en alltmer utbredd hälsorisk som påverkar människors liv i städer över hela världen. Luftföroreningar kan bidra till utvecklingen av luftvägssjukdomar, inklusive lungcancer, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), astma och andra relaterade sjukdomar. I denna artikel kommer vi att undersöka hur förorenad luft i städer kan bidra till dessa sjukdomar och vad som kan […]

Contact us