ETT LABIO FÖRETAG

Behovet av analytiska innovationer

Analytiska innovationer viktigt för Life Science

Labio har utvecklat en världsunik analytisk innovation. Vi förser marknaden med proprietär teknologi inom kromatografi, s.k. GC-UV teknologi. Det är två kombinerade teknologier i ett system. I flera väldokumenterade peer-reviewed publikationer har teknologin bevisats överträffa dagens analoga teknologier. Läkemedelsföretag behöver analytiska metoder som gör att time-to-market kan reduceras vid utveckling av nya läkemedel. Isomerer är kemiska föreningar som har samma identiska kemiska formula, men med olika strukturer. Isomeri är viktigt i klinisk farmakologi och farmakoterapi. Isomeri har skapat en ny framtid för läkemedelsframtagning. Att identifiera strukturella isomerer hjälper läkemedelsbolag att producera säkrare och mer effektiva substitut och nya läkemedel. Många befintliga läkemedel har idag enantiomer som är en av två stereoisomerer som är spegelbilder av varandra och inte överlägsna. Att separera respektive enantiomer kräver extra tid, energi och kapital för läkemedelsbolag. Nya innovativa teknologier skulle reducera denna kostnad för läkemedelsindustrin.

Kromatografi är en separationsmetod som används inom kemin, då speciellt analytisk kemi för att skilja olika molekyler i en blandning från varandra. Över 15 års tid har Labio utvecklat en proprietär teknik, med ursprung från Linköpings Universitetsjukhus. Tekniken kombinerar gaskromatografi med UV- spektrometri. Tekniken har lett till nya upptäckter inom analytisk kemi och kommer användas för att kunna reducera tiden för läkemedelsframtagning. Den väldokumenterade tekniken har visats sig kunna användas för medicinsk diagnostik. Tekniken är därför patenterad av Labio Medical AB.

Marknaden för kromatografi

Marknaden för kromatografi är värderad till $8,706.00 million 2020, och kommer öka med CAGR på 5,80% till 2030. Nordamerika följt av Europa står för 70% av den totala marknadsandelen. Efterfrågan på analytiska system (kromatografer med mera) beror till hög grad av behovet från läkemedelsindustrin.

Behovet av GC-UV

Dagens teknologier som GC-MS och FTIR behövs den kemiska analysen göras stegvis för att få en kvantitativ och kvalitativ analys, som kan ta upp till 1h-6h att genomföra. Detta är inte optimalt. Vår teknologiska plattform möjliggör att en kemisk analys kan göras både kvantitativt och kvalitativt inom 10min. Vårt system är lätt, kompakt och användarvänligt med en plug-and-play lösning och bidrar därför till en kostnadseffektiv teknologisk plattform.

Effektiv läkemedelsutveckling med GC-UV

Läkemedelsföretag behöver analytiska metoder som gör att time-to-market kan reduceras vid utveckling av nya läkemedel. Isomerer är kemiska föreningar som har samma identiska kemiska formula, men med olika strukturer. Isomeri är viktigt i klinisk farmakologi och farmakoterapi. Isomeri har skapat en ny framtid för läkemedelsframtagning. Att identifiera strukturella isomerer hjälper läkemedelsbolag att producera säkrare och mer effektiva substitut och nya läkemedel. Många befintliga läkemedel har idag enantiomer som är en av två stereoisomerer som är spegelbilder av varandra och inte överlägsna. Att separera respektive enantiomer kräver extra tid, energi och kapital för läkemedelsbolag. Nya innovativa teknologier skulle reducera denna kostnad för läkemedelsindustrin.

GC-UV analysmetoden kan användas för att karakterisera nya ledande läkemedel vid läkemedelsframtagning och kunna användas för att validera de aktiva farmaceutiska substanser (API). Metoden kan också användas i kliniska studier för dess förmåga att kunna separera kemiska föreningar och identifiera några föroreningar och andra aktiva kemiska substanser som inte ska vara i läkemedlet. Vår patenterade teknologi som används i vår teknologiska plattform är revolutionerade för process och utveckling av nya läkemedelskandidater. Känsligheten i teknologin är hög vad gäller identifikationsgränser, detektionsgränser och klassificeringsgränser. Teknologin är väl utformad för att kunna identifiera strukturella isomerer och där selektiv analys kan genomföras för de mesta kemiska klasserna.

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Vi välkomnar samarbeten med andra företag och akademi för att utveckla möjligheterna för kliniska studier.

Relaterat innehåll

Contact us