A LABIO COMPANY

Diagnostik av diabetes mellitus

Över 500 miljoner diabetiker i världen Diabetes är en sjukdom som utvecklas när bukspottkörteln förlorar sin kapacitet att producera insulin och bibehålla blodsockernivåerna. Det är totalt över 500 miljoner diabetiker i världen, där antal insjuknande i diabetes har ökat från 108 miljoner från 1980. Att inte behandla diabetes leder nästan till 5 miljoner dödsfall årligen. […]

Diagnostik av cancer

Tidig detektion av cancer Att kunna detektera cancer i ett tidigt skede kommer revolutionera den patientnära diagnostiken och reducera riskerna för fler dödsfall pga. av för sen detektion och behandling. Cancer är ett resultat av komplexa faktorer som påverkar olika utvecklingar av cancersjukdomar. Cancer kan uppstå av flertalet faktorer som mutationer, livsstil, diet, genetik eller […]

Diagnostik och precisionsmedicin

Diagnostik och precisionsmedicin En organisms metabolism är den biokemiska process som bidrar till ett fungerande liv. Metabolisk aktivitet producerar en mängd mindre molekyler som betecknas som ”metaboliter”. Dessa är av vikt för att livet ska kunna fungera. Den biokemiska sammansättningen kallas för metabolom. Cellernas processer av inre och yttre påverkan resulterar i metaboliska förändringar. Genom […]

Vad är VOCs?

Lättflyktiga organiska föreningar (VOCs) Lättflyktiga organiska föreningar är en översättning från Volatile Organic Compounds (VOCs) är gasmolekyler som har ett högt ångtryck i normal rumstemperatur. VOCs skapas av metaboliska förändringar inuti kroppen och produktionen beror till stor del av ämnesomsättningen, där olika sjukdomar kan påverka metaboliska förändringar. Det går alltså att särskilja en persons hälsa […]

Godkända analyser för klinisk praxis

Vilka utandningsprover finns idag? Nedan finns de utandningsprover som blivit godkända i kliniska studier som biomarkörer för vissa sjukdomar. Men det behövs mer än enbart kliniska studier för att nå ut till kommersialisering. Mer kommer att beskrivas om bristen på standardiserad utrustning och de brister analysmetoder har som inte gjort att analysmetoderna blivit implementerade. Mellan […]

Metabolomics vs. Genomics

Diagnostik av utandningsluften har flera fördelar än genomik Gener ger ett avtryck på biologiska funktioner i kroppen. Forskning har än inte kunnat påvisa hur genetiken påverkar sjukdomar och dessutom inte heller hur man ska kunna behandla sjukdomar. Det har sedan en lång tid tillbaka bedrivits forskning världen över (GWAS) för att kunna identifiera genuppsättningen och […]

Vikten av icke-invasiv diagnostik

Diagnostik innan blodprov? Att kunna detektera sjukdomar i ett tidigare skede än ett blodprov (flytande biopsi) är idag en möjlighet med GC-UV teknik. Målbilden är att implementera en analysmetod som revolutionerar hur sjukdomar diagnosticeras, följs upp och behandlas genom en icke-invasiv lösning som reducerar vårdkostnader och dödsfall. Visionen är att bli en ledande aktör, samarbetspartner […]

The need of analytical innovations

Analytiska innovationer viktigt för Life Science Labio har utvecklat en världsunik analytisk innovation. Vi förser marknaden med proprietär teknologi inom kromatografi, s.k. GC-UV teknologi. Det är två kombinerade teknologier i ett system. I flera väldokumenterade peer-reviewed publikationer har teknologin bevisats överträffa dagens analoga teknologier. Läkemedelsföretag behöver analytiska metoder som gör att time-to-market kan reduceras vid […]

Receiving intellectual property rights in the Nordic countries

Labio Medical erhåller patent i Norden Det är med glädje som Labio Medical AB kan meddela att Bolaget har erhållit ett godkänt patent i Sverige, Norge & Danmark. Patentet skyddar den teknologiska plattformen inom analytisk kemi. Norden är en viktigt strategisk marknad inom bl.a. analytisk kemi och medicinteknik. – Arbetet med patentskydd är omfattande och […]

Contact us