A LABIO COMPANY

Receiving intellectual property rights in the Nordic countries

Labio Medical erhåller patent i Norden Det är med glädje som Labio Medical AB kan meddela att Bolaget har erhållit ett godkänt patent i Sverige, Norge & Danmark. Patentet skyddar den teknologiska plattformen inom analytisk kemi. Norden är en viktigt strategisk marknad inom bl.a. analytisk kemi och medicinteknik. – Arbetet med patentskydd är omfattande och […]

Contact us