ETT LABIO FÖRETAG

Erhållande av patent i Norden.

Labio Medical erhåller patent i Norden

Det är med glädje som Labio Medical AB kan meddela att Bolaget har erhållit ett godkänt patent i Sverige, Norge & Danmark. Patentet skyddar den teknologiska plattformen inom analytisk kemi. Norden är en viktigt strategisk marknad inom bl.a. analytisk kemi och medicinteknik.

– Arbetet med patentskydd är omfattande och Labio Medical AB försöker kontinuerligt skapa nya immateriella rättigheter såsom patent som bidrar med ökat värdeskapande för våra aktieägare och som generar ny tillväxt och expansion för Bolaget. Patentet gör att vi skyddar den tänkta teknologiska plattformen som ska användas som grund inom medicinteknik för detektion av utandningsluften, berättar Carl Brännhammar.

Labio Medical AB har en mycket noggrann patentstrategi

Strategin går ut på att utveckla nya immateriella rättigheter på marknader i Europa och Nordamerika. Målet är att skapa nya förutsättningar för Bolaget att expandera och att skapa en helhetslösning inom det medicintekniska området.

– Jag har skrivit på pappren idag, och själva processen för erhållandet kan ta några veckor men Labio Medical AB kommer registreras som innehavare av det nya patentet, avslutar Carl Brännhammar.

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Vi välkomnar samarbeten med andra företag och akademi för att utveckla möjligheterna för kliniska studier.

Relaterat innehåll

Contact us