ETT LABIO FÖRETAG

Karriär

Karriär Hos Labio Medical

Från kemi till medicin

För att kunna säkerställa att bolagets produkter och tjänster når slutkund kommer ett team av målinriktade, passionerade och erfarna individer behövas till organisationen. Därför är Labio Medical intresserade att höra från intresserade kandidater med gedigen kunskap och arbetslivserfarenhet från forskning till affärsutveckling och som vill veta mer om hur man genom kemi och medicin kan hjälpa världen en bit på vägen.

Top Stories & News

Förorenad luft och hälsorisker

Diagnostik av diabetes mellitus

Diagnostik av cancer

Contact us