ETT LABIO FÖRETAG

Kromatografi

Kromatografi är en separationsmetod som används inom kemin för att skilja olika molekyler i en blandning från varandra. 

Gaskromatografi – UV Spektrometri

Kromatografi är en separationsmetod som används inom kemin för att skilja olika molekyler i en blandning från varandra. Genom en svensk nyutvecklad metodik kan gaskromatografi kombineras med ultraviolett ljusdetektion. Genom att kombinera dessa två tekniker, vilket skett i GC- UV instrumentet, fås en mycket säker identifiering av biologiska substanser.

Topphistorier & Nyheter

Förorenad luft och hälsorisker

Diagnostik av diabetes mellitus

Diagnostik av cancer

Contact us