Gaskromatografi – UV Spektrometri

Kromatografi är en separationsmetod som används inom kemin för att skilja olika molekyler i en blandning från varandra. Genom en svensk nyutvecklad metodik kan gaskromatografi kombineras med ultraviolett ljusdetektion. Genom att kombinera dessa två tekniker, vilket skett i GC- UV instrumentet, fås en mycket säker identifiering av biologiska substanser.

GC-UV instrumentet har ej nyttjats inom medicinska applikationer, men målsättningen är att förädla insamlingsmetodiken/provtagningen så att GC-UV instrumentet skall kunna användas i en patientnära miljö för klinisk verksamhet. I preliminära pilotstudier har man kunnat påvisa hur instrumentet kan nyttjas för att analysera små mängder av komplexa prover innehållande läkemedelsubstanser, peptider, proteiner, aminosyror, kolhydrater, bekämpnings- och flamskyddsmedel för att nämna några. Den nyutvecklade GC-UV tekniken möjliggör analys av gaser av fler än 100,000 olika substanser. För att öka analyskänsligheten nyttjas olika och ämnesspecifika uppsamlingsmetodiker vilket medför att känsligheten ökar med 100–1000 ggr.