Generell kemisk analys

Vi erbjuder kvantitativa och kvalitativa kemiska analyser nära provtagningsplatsen snabbt och kostnadseffektivt. Vår ambition är att förutom vårt fokus på medicinsk diagnostik även kunna erbjuda våra kunder fasta analystjänster. 

Vårt primära analysinstrument, CHROM GC-UV kan genomföra kemisk analys och kan därför användas stationärt för kunder som önskar genomföra – PIONA analys, vatten -, luft -, jord -, blod – och annan generell kemisk analys.  Instrumentet kan nyttjas för att analysera små mängder av komplexa prover innehållande läkemedelsubstanser, peptider, proteiner, aminosyror, kolhydrater, bekämpnings- och flamskyddsmedel för att nämna några. Den nyutvecklade GC-UV tekniken möjliggör analys av gaser av fler än 100,000 olika substanser. 

kromotograf

Medicinsk diagnostik (gas)

Labio Medical AB formades efter vetenskapen om att utandningsluften innehåller gas. Vi var också medvetna om komplexiteten kring diagnostik av utandningsluft. 

Systemet är tillförlitligt och kan användas i industriella miljöer och på kliniker och laboratorium. Systemet genomför kemisk analys i real-tid. Genom att kombinera gaskromatografi med UV-spektrometri ges en mycket säker detektering, identifiering och klassificiering av kemiska klasser. Systemet blir då kostnadseffektivt och kan bli den standardiserade lösningen som andra teknologier inte kunnat bli. GC-UV har en rad fördelar än andra teknologier.

GC-UV spirometer