3D effektiv mjukvara för kemisk analys

Labio Medicals mjukvara i 3D har flera fördelar än traditionella 2D avläsningar för kemisk analys. Mjukvaran är enkel att använda och det krävs ingen komplex utbildning för att förstå vad resultatet blir. Mjukvaran är AI-baserad och ger analys och data i real-tid. 

Mjukvaran gör det enkelt att genomföra kemisk analys. Den gör det möjligt att effektivt kunna avläsa ett referensbibliotek. Dolda kemiska signaturer görs synliga genom 360 grader. All data är lagrad och kan bli extraherad av en person som genomför den kemiska analysen. På så sätt kan resultat direkt journalföras eller användas som kvitto på den genomföra kemiska analysen. Mjukvaran färdigställer en rapport om de olika mätvärdena för den precis genomföra kemiska analysen.

Flera fördelar med 3D mjukvara

Få automatiserade rapporter av den kemiska analysen

labio mjukvara
Enkel avläsning
0
Användarvänlig och plug-and-play lösning
0
Automatiserad rapport
0
CAS numrering i 3D
0