ETT LABIO FÖRETAG

API & Isomerer

Läkemedelsföretag behöver analytiska metoder som gör att time-to-market kan reduceras vid utveckling av nya läkemedel. Isomerer är kemiska föreningar som har samma identiska kemiska formula, men med olika strukturer. Isomeri är viktigt i klinisk farmakologi och farmakoterapi. 

Behovet av vår patenterade GC-UV teknologi i medicinsk kemi

kandidatföreningar i läkemedelsutveckling

GC-UV analysmetoden kan användas för att karakterisera nya ledande läkemedel vid läkemedelsframtagning och kunna användas för att validera de aktiva farmaceutiska substanser (API). Metoden kan också användas i kliniska studier för dess förmåga att kunna separera kemiska föreningar och identifiera några föroreningar och andra aktiva kemiska substanser som inte ska vara i läkemedlet.

kandidatföreningar i läkemedelsutveckling

Isomeri är viktigt i klinisk farmakologi och farmakoterapi. Isomeri har skapat en ny framtid för läkemedelsframtagning. Att identifiera strukturella isomerer hjälper läkemedelsbolag att producera säkrare och mer effektiva substitut och nya läkemedel. Många befintliga läkemedel har idag enantiomer som är en av två stereoisomerer som är spegelbilder av varandra och inte överlägsna. Att separera respektive enantiomer kräver extra tid, energi och kapital för läkemedelsbolag. Nya innovativa teknologier skulle reducera denna kostnad för läkemedelsindustrin.

Mer Information

Contact us