Effektiv läkemedelsframtagning genom vår patenterade GC-UV teknologi

Reducering av time-to-market för läkemedel

Läkemedelsföretag behöver analytiska metoder som gör att time-to-market kan reduceras vid utveckling av nya läkemedel. Isomerer är kemiska föreningar som har samma identiska kemiska formula, men med olika strukturer. Isomeri är viktigt i klinisk farmakologi och farmakoterapi. Isomeri har skapat en ny framtid för läkemedelsframtagning. Att identifiera strukturella isomerer hjälper läkemedelsbolag att producera säkrare och mer effektiva substitut och nya läkemedel. Många befintliga läkemedel har idag enantiomer som är en av två stereoisomerer som är spegelbilder av varandra och inte överlägsna. Att separera respektive enantiomer kräver extra tid, energi och kapital för läkemedelsbolag. Nya innovativa teknologier skulle reducera denna kostnad för läkemedelsindustrin. 

Behovet av vår patenterade GC-UV teknologi i medicinsk kemi. 

GC-UV analysmetoden kan användas för att karakterisera nya ledande läkemedel vid läkemedelsframtagning och kunna användas för att validera de aktiva farmaceutiska substanser (API). Metoden kan också användas i kliniska studier för dess förmåga att kunna separera kemiska föreningar och identifiera några föroreningar och andra aktiva kemiska substanser som inte ska vara i läkemedlet. 

Vår patenterade teknologi som används i vår teknologiska plattform är revolutionerade för process och utveckling av nya läkemedelskandidater. Känsligheten i teknologin är hög vad gäller identifikationsgränser, detektionsgränser och klassificeringsgränser. Teknologin är väl utformad för att kunna identifiera strukturella isomerer och där selektiv analys kan genomföras för de mesta kemiska klasserna. 

Vi gör skillnad

Vi på Labio Medical vill ge nya förutsättningar för läkemedel att utvecklas där vår know-how inom kromatografi och vårt patent gör skillnad. Vårt primära fokus är att kunna diagnosticera sjukdomar med hjälp av samarbetspartners men att samma teknologiska plattform används för att kunna erbjuda bättre uppföljning och precisionsmedicin.