Labio Medicals lösning

Att kunna erbjuda kvantitativa och kvalitativa kemiska analyser nära provtagningsplatsen snabbt och kostnadseffektivt. Systemet är anpassat för att kunna användas och kombinera flertalet teknologier. Systemet är en analytisk innovation som är framtaget med kunskaper inom kemi, fysik, fotonik, elektroteknik. Våra system är robusta och kostar upp till en 1/3 av dagens analytiska system. Detta möjliggör att vi kan erbjuda kemisk analys till provtagningsplatser och kunder som behöver det.

Systemet är tillförlitligt och kan användas i industriella miljöer och på kliniker och laboratorium. Systemet genomför kemisk analys i real-tid. Genom att kombinera gaskromatografi med UV-spektrometri ges en mycket säker detektering, identifiering och klassificiering.

labio kemi

Effektivare kemisk analys

GC-UV analysmetoden kan användas för att karakterisera nya ledande läkemedel vid läkemedelsframtagning och kunna användas för att validera de aktiva farmaceutiska substanser (API). Metoden kan också användas i kliniska studier för dess förmåga att kunna separera kemiska föreningar och identifiera några föroreningar och andra aktiva kemiska substanser som inte ska vara i läkemedlet. 

Systemet kan användas av personer utan tidigare utbildning, vilket gör systemet användarvänlig och sparar in tid. Den kvantitativa och kvalitativa kemiska analysen kan sen också göras inom loppet av 10 minuter.

Analys och data i real-tid

Kemisk analys görs bäst med kromatografi som är en separationsmetod. Tillsammans med vår 3D mjukvara kan avläsningen av analysen göras bättre än dagens 2D mjukvaror. Mjukvaran skapar automatiserade rapporter och gör det möjligt att kunna se den kemiska analysen i 360 grader. 

Analysen sker inom loppet av 10 minuter och ger data i real-tid. En mycket säker identifiering av av organiska och oorganiska ämnen kan genomföras med instrumentet. Mjukvaran styrs av högteknologiska AI-algoritmer som möjliggör att den kemiska analysen kan genomföras. 

 Den nyutvecklade GC-UV tekniken möjliggör analys av gaser av fler än 100,000 olika substanser. För att öka analyskänsligheten nyttjas olika och ämnesspecifika uppsamlingsmetodiker vilket medför att känsligheten ökar med 100–1000 ggr.

Medicinsk diagnostik

Idag finns ingen metod för diagnosticering av allvarliga sjukdomar genom analys av utandningsluft. Inga standardiserade metoder finns som är så pass kvalitativa att de kan diagnosticera flertalet sjukdomar.

 Den diagnosticering som idag kan göras är traditionell genom laboratoriemiljö. Idag testar man patienter för sjukdomsfall via blodprov och urinprov. Dessa metoder har begränsningar genom att resultatet från analys av blodprov och urinprov föreligger först relativ lång tid efter det att proverna togs och ännu längre tid efter den specifika händelse inträffade som föranledde provtagningen.

GC-UV tekniken har inte nu nämnda begränsningar och kan dessutom användas för långt fler diagnoser. Att genomföra diagnostik via utandningsprov leder således till snabbare diagnos innan symptom föreligger och är en bidragande faktor till reducering av vårdrelaterade kostnader och minskade dödsfall av för sen diagnos av nuvarande metoder.

Flera fördelar med GC-UV system

Systemet bygger på flera år av forskning och anpassningar för att vara ett universalt analytisk instrument för biologisk och kemisk analys. 

Mobilt och kemisk analys nära provtagningspltasen
0
Användarvänlig och plug-and-play lösning
0
Automatiserad rapport
0
Analystid
0