Flera applikationsområden

Kromatografi är en separationsmetod som används inom kemin för att skilja olika molekyler i en blandning från varandra. Genom en svensk metodik kan gaskromatografi kombineras med ultraviolett ljusdetektion. Genom att kombinera dessa två tekniker, fås en mycket säker identifiering av biologiska substanser. GC-UV instrumentet har ej nyttjats inom medicinska applikationer, men målsättningen för Bolaget är att förädla insamlingsmetodiken/provtagningen så att GC-UV instrumentet skall kunna användas i en patientnära miljö för klinisk verksamhet.

I preliminära pilotstudier har man kunnat påvisa hur instrumentet kan nyttjas för att analysera små mängder av komplexa prover innehållande läkemedelsubstanser, peptider, proteiner, aminosyror, kolhydrater, bekämpnings- och flamskyddsmedel för att nämna några.

Att också dessa flyktiga organiska föreningarna (VOCs) har sitt “peak” inom 150nm-200nm, möjliggör att man kan se djupare in i våglängdsområdet och genom att ha ett mobilt, kostnadseffektivt instrument möjliggör att flertalet instanser kan ha ett sådant instrument som en del av det standardiserade vårdpaketet. 

Genom att implementera och utvärdera denna form av diagnostik möjliggör att man kan inhämta information från den utandade luften, utan att behöva göra det invasivt. Eftersom varje kemisk substans har sitt egna avtryck och uppsättning är det därför möjligt att identifiera dessa substanser. Genom att dessutom ha ett referensbibliotek möjliggör förbättrad inhämtning av data av patienter och förbättrar efterbehandlingen.