Över 500 miljoner diabetiker i världen Diabetes är en sjukdom som utvecklas när bukspottkörteln förlorar sin kapacitet att producera insulin och bibehålla blodsockernivåerna. Det är totalt över 500 miljoner diabetiker i världen, där antal insjuknande i diabetes har ökat från 108 miljoner från 1980. Att inte […]
Tidig detektion av cancer Att kunna detektera cancer i ett tidigt skede kommer revolutionera den patientnära diagnostiken och reducera riskerna för fler dödsfall pga. av för sen detektion och behandling. Cancer är ett resultat av komplexa faktorer som påverkar olika utvecklingar av cancersjukdomar. Cancer kan uppstå […]
Diagnostik och precisionsmedicin En organisms metabolism är den biokemiska process som bidrar till ett fungerande liv. Metabolisk aktivitet producerar en mängd mindre molekyler som betecknas som ”metaboliter”. Dessa är av vikt för att livet ska kunna fungera. Den biokemiska sammansättningen kallas för metabolom. Cellernas processer av […]