ETT LABIO FÖRETAG

Labio Medical AB

Labio Medical AB är ett svenskt medicintekniskt företag som tillverkar analytiska instrument och system för kemisk analys.

Gaskromatografi i Medicin

Labios system kombinerar UV-spektrometri med gaskromatografer. Detta gör systemen 70% billigare än dagens kemiska analyser. Labio kan därför erbjuda slutkund att både kunna genomföra kvantitativa och kvalitativa kemiska analyser till en bråkdel av kostnaden i ett och samma system.

 

 

 

 

Mer Information

Contact us