PATENT

Labio Medical AB har en mycket noggrann patentstrategi som går ut på att utveckla nya immateriella rättigheter på strategiskt viktiga marknader. Målet är att skapa nya förutsättningar för Bolaget att expandera och att skapa en helhetslösning inom det medicintekniska applikationsområdet. 

Arbetet med patentskydd är omfattande och Labio Medical försöker kontinuerligt skapa nya immaterialla rättigheter som bidrar med ökat värdeskapande. 

För mer information, kontakta oss på info@labio.se

Teknologisk plattform – Idag har vi patent som skyddar en teknologisk plattform inom analytisk kemi.