ETT LABIO FÖRETAG

IP

Labio Medical AB har en mycket noggrann patentstrategi som går ut på att utveckla nya immateriella rättigheter på strategiskt viktiga marknader.

Idag har vi patent som skyddar en teknologisk plattform inom analytisk kemi

Mer Information

Contact us