Projekt

Kromatografi är en separationsmetod som används inom kemin för att skilja olika molekyler i en blandning från varandra. Genom en svensk metodik kan gaskromatografi kombineras med ultraviolett ljusdetektion. Genom att kombinera dessa två tekniker, fås en mycket säker identifiering av biologiska substanser.

Revolutionera Medicinsk Diagnostik

Eftersom varje kemisk substans har sitt egna avtryck och uppsättning är det därför möjligt att identifiera dessa substanser med vår teknik. Flyktiga organiska ämnen (VOCs) kan vara ledande biomarkörer i utandningsluften. Det arbetet sker tillsammans med partners.