ETT LABIO FÖRETAG

Godkända analyser för klinisk praxis

Vilka utandningsprover finns idag? Nedan finns de utandningsprover som blivit godkända i kliniska studier som biomarkörer för vissa sjukdomar. Men det behövs mer än enbart kliniska studier för att nå ut till kommersialisering. Mer kommer att beskrivas om bristen på standardiserad utrustning och de brister analysmetoder har som inte gjort att analysmetoderna blivit implementerade. Mellan […]

Contact us