ETT LABIO FÖRETAG

Diagnostik av cancer

Tidig detektion av cancer Att kunna detektera cancer i ett tidigt skede kommer revolutionera den patientnära diagnostiken och reducera riskerna för fler dödsfall pga. av för sen detektion och behandling. Cancer är ett resultat av komplexa faktorer som påverkar olika utvecklingar av cancersjukdomar. Cancer kan uppstå av flertalet faktorer som mutationer, livsstil, diet, genetik eller […]

Contact us