ETT LABIO FÖRETAG

Diagnostik av diabetes mellitus

Över 500 miljoner diabetiker i världen Diabetes är en sjukdom som utvecklas när bukspottkörteln förlorar sin kapacitet att producera insulin och bibehålla blodsockernivåerna. Det är totalt över 500 miljoner diabetiker i världen, där antal insjuknande i diabetes har ökat från 108 miljoner från 1980. Att inte behandla diabetes leder nästan till 5 miljoner dödsfall årligen. […]

Contact us