ETT LABIO FÖRETAG

Godkända analyser för klinisk praxis

Vilka utandningsprover finns idag? Nedan finns de utandningsprover som blivit godkända i kliniska studier som biomarkörer för vissa sjukdomar. Men det behövs mer än enbart kliniska studier för att nå ut till kommersialisering. Mer kommer att beskrivas om bristen på standardiserad utrustning och de brister analysmetoder har som inte gjort att analysmetoderna blivit implementerade. Mellan […]

Behovet av analytiska innovationer

Analytiska innovationer viktigt för Life Science Labio har utvecklat en världsunik analytisk innovation. Vi förser marknaden med proprietär teknologi inom kromatografi, s.k. GC-UV teknologi. Det är två kombinerade teknologier i ett system. I flera väldokumenterade peer-reviewed publikationer har teknologin bevisats överträffa dagens analoga teknologier. Läkemedelsföretag behöver analytiska metoder som gör att time-to-market kan reduceras vid […]

Erhållande av patent i Norden.

Labio Medical erhåller patent i Norden Det är med glädje som Labio Medical AB kan meddela att Bolaget har erhållit ett godkänt patent i Sverige, Norge & Danmark. Patentet skyddar den teknologiska plattformen inom analytisk kemi. Norden är en viktigt strategisk marknad inom bl.a. analytisk kemi och medicinteknik. – Arbetet med patentskydd är omfattande och […]

Contact us