ETT LABIO FÖRETAG

Behovet av analytiska innovationer

Analytiska innovationer viktigt för Life Science Labio har utvecklat en världsunik analytisk innovation. Vi förser marknaden med proprietär teknologi inom kromatografi, s.k. GC-UV teknologi. Det är två kombinerade teknologier i ett system. I flera väldokumenterade peer-reviewed publikationer har teknologin bevisats överträffa dagens analoga teknologier. Läkemedelsföretag behöver analytiska metoder som gör att time-to-market kan reduceras vid […]

Erhållande av patent i Norden.

Labio Medical erhåller patent i Norden Det är med glädje som Labio Medical AB kan meddela att Bolaget har erhållit ett godkänt patent i Sverige, Norge & Danmark. Patentet skyddar den teknologiska plattformen inom analytisk kemi. Norden är en viktigt strategisk marknad inom bl.a. analytisk kemi och medicinteknik. – Arbetet med patentskydd är omfattande och […]

Contact us