ETT LABIO FÖRETAG

Metabolomik vs. Genomik

Diagnostik av utandningsluften har flera fördelar än genomik Gener ger ett avtryck på biologiska funktioner i kroppen. Forskning har än inte kunnat påvisa hur genetiken påverkar sjukdomar och dessutom inte heller hur man ska kunna behandla sjukdomar. Det har sedan en lång tid tillbaka bedrivits forskning världen över (GWAS) för att kunna identifiera genuppsättningen och […]

Contact us