ETT LABIO FÖRETAG

Diagnostik och precisionsmedicin

Diagnostik och precisionsmedicin En organisms metabolism är den biokemiska process som bidrar till ett fungerande liv. Metabolisk aktivitet producerar en mängd mindre molekyler som betecknas som ”metaboliter”. Dessa är av vikt för att livet ska kunna fungera. Den biokemiska sammansättningen kallas för metabolom. Cellernas processer av inre och yttre påverkan resulterar i metaboliska förändringar. Genom […]

Contact us