ETT LABIO FÖRETAG

Vårt uppdrag är att utveckla och investera i innovativa teknologier för medicinsk diagnostik och analytisk kemi som förändrar våra liv till det bättre.

Om oss

Upptäck hur vi arbetar

 

 

 

Upptäck GC-UV INSCAN

Enklare och billigare kemisk analys


Enklare och billigare kemisk analys

Vårt dedikerade team av forskare och ingenjörer arbetar kontinuerligt för att utveckla innovativa nya metoder, produkter och tekniker som hjälper oss att bättre förstå den komplexa världen av kemi, vilket möjliggör mer effektiv kemisk analys, klassificering och diagnostik.

Nya och bättre sätt att analysera​

Snabb kemisk analys och diagnostik vid vårdcentraler kan bidra till att minska sjukvårdskostnaderna genom att möjliggöra tidig upptäckt av sjukdomar och tillstånd, vilket minskar behovet av dyra behandlingar och sjukhusvistelser.

Gas kromatografi anses vara en avgörande analysmetod som möjliggör för forskare och vetenskapsmän att identifiera och analysera en bred variation av organiska föreningar över flera branscher och forskningsfält.

Insights

LABIO MEDICAL har skrivit en avsiktsförklaring med annat svenskt medicintekniskt bolag om att tillsammans kommersialisera ett medicinskt koncept för detektion av lungcancer och andra sjukdomar innan behovet om flytande biopsier.

Förorenad luft i städer leder till lungcancer

Luftföroreningar kan bidra till utvecklingen av luftvägssjukdomar, inklusive lungcancer, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), astma och andra relaterade sjukdomar.

Contact us