En banbrytande teknologisk plattform

Den nyutvecklade GC-UV tekniken möjliggör analys av gaser av fler än 100,000 olika substanser. För att öka analyskänsligheten nyttjas olika och ämnesspecifika uppsamlingsmetodiker vilket medför att känsligheten ökar med 100–1000 ggr. Att kunna analysera och fastställa innehållet i gas, luft och vätska har numera stor betydelse. Systemet möjliggör ett genombrott för medicinsk diagnostik och hur läkemedel tas fram.

gas chromatograph

“Enklare, billigare och bättre läkemedel genom UV-spektrometri”

Labios system kombinerar UV-spektrometri med gaskromatografer. Detta gör systemen 70% billigare än dagens kemiska analyser. Labio kan därför erbjuda slutkund att både kunna genomföra kvantitativa och kvalitativa kemiska analyser till en bråkdel av kostnaden i ett och samma system. 

Insights

Vi gör skillnad – kvalitativa analysprocesser

Vi på Labio Medical vill ge nya förutsättningar för läkemedel att utvecklas där vår know-how inom kromatografi och vårt patent gör skillnad. Vårt primära fokus är (1) att kunna diagnosticera sjukdomar med hjälp av samarbetspartners men att samma teknologiska plattform används för att (2) kunna erbjuda bättre uppföljning och precisionsmedicin, (3) för övrig kemisk analys och (4) läkemedelsframtagning.